ระบบบริหารธุรกิจอะไหล่

Dealership Communication System


Dealership Communication System

ในระบบการค้าแบบมีตัวแทนจำหน่ายนั้น  เจ้าของสินค้าหรือผู้จัดจำหน่ายจำเป็นต้องทำงานกับต้วแทนฯ อย่างใกล้ชิด สามารถจะสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง  ลดภาระของ admin ลง และที่สำคัญข้อมูลข่าวสารต้องไม่ตกหล่นทั้งไปและกลับ

Discover more

Margin Pro

ซื้อ ขาย จ่าย รับ คลัง บัญชี การเงิน ลูกหนี้ เจ้าหนี้ รายงาน บุคคล คอมมิสชั่น และฟังก์ชั่นพิเศษ อีกมากมาย  รวมอยู่ในระบบเดียว  และขยายต่อได้เรื่อยๆ  รองรับการทำงานตั้งแต่ 1 ผู้ใช้ จนถึงเป็นพันๆ

Discover more

Margin CE

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน สังคมดิจิตอล พวกเรานักพัฒนาจึงได้สร้างระบบการบริหารสำหรับธุรกิจร้านอะไหล่ หรือร้านซ่อมขนาดเล็ก  ซึ่งไม่สามารถที่จะซื้อหาระบบที่มีราคาแพงมาใช้ได้  แต่ก็ต้องการจะพัฒนาให้ธุรกิจของตนมีการจัดการที่ง่ายขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นระบบการค้นหาข้อมูลอะไหล่  ระบบบันทึกการให้บริการลูกค้า การออกบิล  และสรุปรายได้

Discover more

เทคโนโลยีข้อมูลอะไหล่

Data As A Service  (Daas Catalogue System)

การบริหารข้อมูลอะไหล่สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ซึ่งมีจำนวนนับแสนๆรายการ เป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะธุรกิจที่ไม่มีการจัดการฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งทำให้ข้อมูลไม่สดใหม่และไม่อาจมั่นใจในการนำไปใช้ได้  บริษัทมอร์เมติกได้เห็นความต้องการในการใช้ข้อมูลเหล่านี้ จึงได้จัดทำฐานข้อมูลของสินค้าอะไหล่รถจักรยานยนต์ที่ครบครันที่สุดขึ้นและรักษาบำรุงให้ข้อมูลมีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง เราจึงสามารถทำให้บริการข้อมูล ชื่อสินค้า ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ parts number เก่า-ใหม่ หรือที่ทดแทน  สินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้กับรถรุ่นอื่นๆ  ทั้งหมดนี้อยู่ในรูปแบบของ การใช้ ผังภาพ ( parts catalogue)  และระบบค้นหาด้วยคำค้นหา หรือ ค้นหาด้วยหมายเลขอะไหล่

E-Catalogue

ระบบผังภาพแบบ interactive ช่วยให้การสื่อสารภายในองค์กรผู้ผลิตยานยนต์ และเครื่องจักร ที่ต้องระบุชิ้นส่วนอะไหล่อยู่เป็นประจำมีความถูกต้อง แม่นยำ  และสามารถสื่อสารต่อเนื่องไปยังตัวแทนจำหน่าย และทีมบริการหลังการขาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ระบบ E-Catalogue ที่เป็น Web-based  สามารถอัพเดทข้อมูลได้ตลอดเวลา ทำให้ใช้งานได้สะดวก แตกต่างจากระบบเดิม ทีอยู่ในรูปของไฟล์ pdf ซึ่งแก้ไขยาก และไม่อำนวยให้แสดงผลด้านข้อมูลต่อผู้ใช้ได้เพียงพอและรวดเร็ว

Interactive Flipbook

ระบบ Interactive Flipbook ถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของ e-book ในรูปแบบของหนังสือที่สามารถพลิกหน้าไปมาได้ตั้งแต่ปกหน้าจนถึงปกหลัง และยังสามารถตอบโต้กับผู้ใช้ผ่านหน้าจอ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลที่ลึก(info-rich) มากกว่าสิ่งที่เห็นบนหน้าหนังสือ ระบบนี้เหมาะสำหรับการสร้าง แคตตาล๊อคสินค้า ไม่ว่าจะเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือชิ้นส่วนอะไหล่

บริหารธุรกิจซ่อมบำรุง

Vehicle Service Management

ในการจัดการธุรกิจที่มีงานซ่อมบำรุง มีความจำเป็นที่ระบบ IT จะสามารถบริหารประวัติการให้บริการของยานพาหนะ เครื่องจักร หรือเครื่องมือ แต่ละคัน หรือแต่ละเครื่องได้เป็นอย่างดี  และในการให้บริการแต่ละครั้งก็มักจะใช้เวลา และใช้ชิ้นส่วนในการซ่อมหลากหลาย และบ่อยครั้งความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่บางรายการก็เกิดขึ้นกระทันหันระหว่างซ่อม และไม่ได้ลิสรายการไว้ตั้งแต่ต้น  ระบบโปรแกรมต้องสามารถ เปิดจ๊อบ ปิดจ๊อบ ลงรายการอะไหล่และค่าแรงได้เรื่อยๆ ตลอดการซ่อม และหากต้องมีการจัดซื้ออะไหล่เพิ่ม ก็สามารถสร้างใบสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว 

Dealership Business Management

ธุรกิจดีลเลอร์ ที่มีองค์ประกอบ ของการขายสินค้า และบริการหลังการขาย เช่น ดีลเลอร์รถ หรือเครื่องจักร นั้นอาจจะต้องบริหารงาน ขาย งานจัดการสินเชื่อ และงานซ่อมบำรุง  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะต้องมีข้อมูลที่ส่งต่อระหว่างกิจกรรมหนึ่ง ไปยังอีกกิจกรรมหนึ่งได้อย่างไร้รอยต่อ